Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Register
Community Search
Persondatapolitik på Erhvervsakademi Aarhus
Share |

Persondatapolitik

Erhvervsakademi Aarhus og EAlumne-netværket passer på dine personoplysninger

På Erhvervsakademi Aarhus ønsker vi at behandle alle samarbejdspartnere (studerende, interessenter og partnere) ordentligt og gennemsigtig, og derfor vil vi passe grundigt på de personoplysninger, der kommer til os – og behandle dem efter den gældende lovgivning.

Helt grundlæggende gælder det, at vi kun må indsamle og behandle de personoplysninger, vi har brug for. Vi må kun bruge dem til præcis dét formål – og vi må kun gemme dem, så længe der er brug for det. Enhver behandling af personoplysninger bør være lovlig og rimelig.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt. Vi beskytter dem mod, at de utilsigtet bliver tilintetgjort, går tabt eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger, hvilke rettigheder du har til fx indsigt, indsigelse, berigtigelse og sletning – og hvordan du giver samtykke og evt. trækker det tilbage igen. Du kan altid kontakte Erhvervsakademi Aarhus om dette.

Information om databehandling, der sikrer gennemsigtighed

Erhvervsakademi Aarhus arbejder for, at du som registreret hos os er sikret den gennemsigtighed, som EU’s databeskyttelsesforordning giver dig ret til.

Vi har i vores overordnede politik for behandling af persondata gjort det klart, at vi kun indsamler og behandler data, der er nødvendige for, at vi kan administrere dit studieforløb (og lignende) – og for at vi kan drive Erhvervsakademi Aarhus som en god forretning.

Vi behandler kun personoplysningerne til formålet, og hvis vi får brug for dem til et andet formål, informerer vi dig først.

Som nævnt ovenfor har Erhvervsakademi Aarhus som mål primært at behandle data, vi har lovhjemmel til at behandle, men hvor vi kun må gøre det efter at have fået samtykke fra dig, behandler vi kun disse data, når vi har fået samtykket, og vi stopper i det øjeblik, du eventuelt trækker det tilbage.

Du kan til enhver tid kontakte EAlumne-netværket på ealumne@eaaa.dk og forlange, at du bliver slettet af EAlumne-netværket. 

Gennemsigtigheden er også sikret ved, at du er velkommen til at bede om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, og hvordan vi anvender dem.
Vi vil dog godt opfordre til, at du bruger denne mulighed varsomt og ikke for hyppigt – med ”rimelige mellemrum”, som det hedder i databeskyttelsesforordningen.

Sign In


Calendar