Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Register
Community Search




Michael Hesselberg
Share |
 • Hvad læste jeg på Erhvervsakademi Aarhus?

  Jeg læste på datamatikeruddannelsen.
 • Hvornår dimitterede jeg?

  Jeg dimitterede i foråret 2007.

 • Hvorfor valgte jeg at læse på Erhvervsakademi Aarhus?

  Jeg valgte at læse en datamatikeruddannelse på Erhvervsakademiet, fordi det praktiske, erhvervsorienterede aspekt er vigtigt for mig. Jeg er ikke så meget til stor, tung teoretisk viden, det er derimod vigtigt, at det, man lærer, rent faktisk kan benyttes i den virkelige verden.

  Det kan bedst beskrives med den oplevelse, jeg havde 14 dage efter min ansættelse efter uddannelsen, hvor det gik op for mig, at det jeg lavede, som bedst af alt mindede om opgaver fra uddannelsen, faktisk skulle bruges af rigtige mennesker i den virkelige verden. Transitionen mellem uddannelse og ’den virkelige verden’ var meget let!

 • Hvordan husker jeg studietiden?

  Afslappende og stemningsfyldt – gruppearbejdet i løbet af uddannelsen har hjulpet mig meget i den efterfølgende tid med samarbejdet med udviklere, kunder og kollegaer.

  En for mig vigtig ting, jeg gjorde i løbet af studietiden, var at finde uddannelsesrelevant arbejde – jeg hjalp Toursport (nu Eventyrsport) butikkerne i Aarhus med at udvikle deres interne lagerstyringssystem og tilhørende website sammen med andre studerende.

 • Hvad har jeg lavet efter studietiden?

  Jeg blev ansat blot 1½ måned efter min uddannelses afslutning i sommeren 2007 hos det, der nu hedder Novicell ApS i Højbjerg. Jeg blev ansat som .NET-udvikler med fokus på custom-udviklede websites, som Novicell primært producerede dengang.

 • Hvad laver jeg i dag?

  I vinteren 2008 blev jeg efter min egen opfordring ansat hos Novicell som projektleder og besidder fortsat den stilling i dag – dog er mit fokus i dag flyttet på at være mere administrativt orienteret, særligt i forhold til vores indsatser på nearshoring i Ukraine.

  Min hverdag er i dag mest præget af validering af løsningerne produceret af udviklere og designere, samt koordinering mellem kunde, account manager og udviklere. Vi bruger i dag fortrinsvist Umbraco-platformen til at udvikle vores sites.

  Slutteligt er jeg i øjeblikket i gang med at tage en Diplom i Ledelse som overbygning til akademiuddannelsen hos Ledelsesakademiet på Sønderhøj.

 • Hvordan har jeg kunnet bruge det, jeg lærte på Erhvervsakademi Aarhus?

  Som skrevet tidligere har det store fokus på de mere organisatoriske værdier hjulpet mig meget i at begå mig i et arbejdslivsmiljø. At kulturen hos Novicell også var ung, da jeg blev ansat, var en stor hjælp – jeg følte det ikke som et stort skift at gå fra uddannelse til erhvervslivet.

  Fokus på gruppearbejde fra uddannelsen var ligeledes også en stor hjælp, det at indgå i en projektgruppe omkring et fælles mål var en selvfølge.

  Rent programmeringsmæssigt kom jeg fra datamatiker uddannelsen med en basal forståelse for særligt .NET-programmering, som jeg videreudviklede og specialiserede hos min arbejdsgiver i tiden efter min ansættelse.



Portraetter

Item Name Posted By Date Posted
There are no files to display.
Sign In


Calendar