Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Register
Community Search
Louise Villadsen
Share |
 • Hvad læste jeg på Erhvervsakademi Aarhus?
  Jeg læste en Professionsbachelor i international handel og markedsføring.

 • Hvornår dimitterede jeg?

  Jeg dimitterede januar 2014.

 • Hvorfor valgte jeg at læse på Erhvervsakademi Aarhus?
  Jeg afsluttede uddannelsen som markedsføringsøkonom i sommeren 2013 og følte på daværende tidspunkt, at jeg havde brug for mere teoretisk viden. Da jeg afsluttede uddannelsen var jeg ligeledes kun 22 år og følte mig på dette tidspunkt ikke nok rustet til praksis – hverken personligt eller fagligt.

  Jeg stod derfor mellem valget om at læse en HA-almen på handelshøjskolen eller en PBA i enten markedsføring eller iværksætterig. Jeg tog ret hurtigt en beslutning, og valgte PBA’en i markedsføring da jeg var meget bevidst om, at det var markedsføringsdelen, som jeg virkelig brændte for. En anden årsag til, at jeg valgte erhvervsakademiet, var ligeledes på grund af deres erhvervsrettede og praksisnære tilgang.

 • Hvordan husker jeg studietiden?

  Jeg husker min studietid på erhvervsakademiet som helt fantastisk. Jeg har i løbet af 3,5 år stiftet en masse nye bekendtskaber, fået venner for livet, blevet en masse gode oplevelser og minder rigere og fået skabt et betydningsfuldt netværk.   

 • Hvad har jeg lavet efter studietiden?

  Efter endt uddannelse fik jeg kort tid efter job hos s360, som er en virksomhed, der er specialister i optimering af virksomheders tilstedeværelse i søgemaskinerne. Jeg kom udelukkende i betragtning til jobbet, fordi jeg havde været i praktik hos deres samarbejdspartner. Størstedelen af mine medstuderende fik ligeledes job pga. deres praktikophold. Det er et tydeligt bevis på, at den ulønnede praktikperiode er det hele værd. 

 • Hvad laver jeg i dag?
  Jeg arbejder stadig hos s360, og min titel er Search specialist. Her arbejder jeg dagligt med både onsite og offsite søgemaskineoptimering

 • Hvordan har jeg kunnet bruge det, jeg lærte på Erhvervsakademi Aarhus?

  Der er ingen tvivl om, at jeg har lært en masse på erhvervsakademiet, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde. Ikke sagt at det ligefrem er den teoretiske viden, men på en eller anden måde ligger den teoretiske viden fra min uddannelse på rygraden og bruges derfor ubevidst i jobbet. Hos s360 følger vi eksempelvis en kombination af de to værdibaseret strategier: Product Leadership og Customer Intimacy, som er to begreber, som har fyldt meget på PBA’en og under mit bachelorforløb omkring kundefastholdelse og kundeudvikling. Her har det været muligt at benytte mange af de teorier og metoder, jeg har lært fra uddannelsen.

  På erhvervsakademiet bliver man også rigtig god til at arbejde i teams, og det har naturligvis været en fordel for mig, da jeg kom ud på arbejdsmarkedet. Det at kunne arbejde på tværs og se tingene hele vejen rundt er helt essentielt for at skabe gode og brugbare resultater. Det har jeg i hvert fald lært fra mit nuværende job, hvor der ofte er knyttet flere personer på opgaverne.Sign In


Calendar