Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Register
Community Search
Søren Andersen
Share |


Inden Søren Andersen startede på at læse til Jordbrugsteknolog, havde han på Skovskolen i Nødebo på Sjælland taget en erhvervsuddannelse som skov- og naturtekniker. Det er en vekseluddannelse, hvor man skiftevis er på skolen og ude i virksomheden.

Søren har hele tiden haft en ide om at læse videre, da hans interesser ligger inden for planlægning og at være beslutningstager. Nu hvor han havde den praktiske indgangsvinkel til at arbejde med natur og miljø, ville han gerne have en faglig og teoretisk basisviden.


- Jeg mente at Jordbrugsteknologuddannelsen var tilpas bred med mange forskellige fagområder, hvor jeg ikke blev specialist, men fik en generel viden inden for et stort fagområde , fortæller Søren.

Søren Andersen

Projekt og gruppearbejdsformen er vigtig

Jordbrugsuddannelsen har fuldt ud levet op til Sørens forventninger. Den teoretiske vinkel kædet op på en praksisviden, har givet Søren en god ballast til at kunne håndterer de forskellige problemstillinger, han har i sit nuværende job som fagkonsulent hos HedeDanmark A/S, der er et datterselskab af Det danske Hedeselskab, og han fortæller om studietiden blandt andet:

- Min uddannelse bruger jeg dagligt, da min teoretiske basisviden kommer i spil, når jeg er ude ved kunderne og skal rådgive dem om, hvad der er bedst for naturen og miljøet, men som samtidig er økonomisk rentabelt og inden for lovgivningens rammer.
Studiets gruppe- og projektarbejdsform har givet mig nogle kompetencer, der er vigtige, når man løser opgaver i HedeDanmark. Opgaver løses sjældent alene, men ofte i samarbejde med en række forskellige eksperter, kolleger, underentreprenører og myndigheder.

Det afsluttende projekt i Jordbrugsteknologuddannelsen blev udfærdiget i forbindelse med praktikpladsen hos Videncenter for Landbrug. Her var Søren i praktik i deres miljøafdeling. Emnet var - Placering af konstruerede mini vådområder, som benyttes til at reducere udledningen af kvælstof fra markdræn. Det var et projekt, hvor Søren skulle screene et område ved Mariager Fjord og finde egnede lokaliteter til mini vådområder.
Søren afleverede en rapport og brugermanual som eksamensprojekt, og den blev så fint modtaget, at den er udgivet til landboforeningernes miljøkonsulenter. Konsulenterne kan i manualen læse om hvilke kriterier, der skal være til stede, for at oprette et konstrueret mini vådområde.

- Det var en super opgave for mig at lave, og den gav mig også arbejde efter studiet. Man kan på en måde godt sige, at det vigtigste tidspunkt på mit studie var, da jeg skulle vælge praktikplads. Det er her, mange ting kan afgøre, om man får et godt forløb og gode chancer for at fortsætte i sin praktikvirksomhed. Det er i praktikvirksomheden, at du får skabt dit første professionelle netværk, som er så vigtig for din videre karriere, fortæller Søren.

Brug dit netværk

Søren var efter uddannelsen ansat på en 6 måneders kontrakt i Videncenter for Landbrug, men kontrakten kunne ikke forlænges på grunds af omlægninger i organisationen.

Søren gik derefter arbejdsløs og oplevede, at ved de få stillinger, der blev opslået inden for hans område, var ansøgningsfeltet alt for stort, og Søren kom ikke i betragtning på grund af hans manglende erfaring i forhold til dem, han var oppe imod.

Derfor gik Søren i gang med at bruge sit netværk til at opsøge nye jobmuligheder. Han tog rundt og besøgte sine kontakter og pludselig var der gevinst fra en tidligere chef i HedeDanmark , der kunne hjælpe ham med flere kontakter. Resultatet blev, at Søren fik en nyoprettet stilling i afdelingen for natur og vand i Vestjylland under HedeDanmark. Det er en stilling, hvor Søren både skal lave opsøgende salg og konsulentarbejde inden for pleje og restaurering af natur og vandområder.

- At arbejde professionelt med sit netværk, er også at gå over nogle personlige grænser, for hvor meget og hvor pågående må man være over for de kontakter, som man kun har et perifert forhold til. Jeg har kun oplevet at blive godt modtaget, og har ikke fået nogen som helst negative reaktioner på mine henvendelser, beretter Søren.

Giv den gas!

- Jeg tror ikke, at det ligger til vores mentalitet at være pågående, når vi skal sælge os selv, men det var udslagsgivende for mit vedkommende, at jeg blev ved med at kontakte virksomheden, for at ”holde gryden i kog”. Det blev bemærket, at jeg på eget initiativ tog telefonen og ringede op for at følge op på samtalerne, og mit råd er, at man bare skal give den gas og vise sin uforbeholdne interesse for virksomheden, når man er jobsøgende, fortæller Søren.


Sign In


Calendar