Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Register
Community Search
Om netværket - About EAlumne
Share |

EAlumne er for alle, som har eller har haft tilknytning til Erhvervsakademi Aarhus
Hvad enten du fortsætter med at studere eller får arbejde, betragter vi dig som en vigtig ambassadør, der er med til at udbygge vores samarbejde med erhvervslivet. Du kan være med at sikre, at nye studerende får mulighed for at finde gode praktikpladser. Og som fx. mentor kan du hjælpe de studerende med at åbne døre og skabe netværk.

EAlumne er en sammentrækning mellem EA for Erhvervsakademi Aarhus og Alumne. Alumnus er en betegnelse for en, der er optaget på en stiftelse, en uddannelsesinstitution eller et kollegium.

Vi håber, at EAlumne vil være et godt mødested og en netværksmulighed for dig og dine studiekammerater - et sted hvor du bliver opdateret med ny viden og information fra Erhvervsakademi Aarhus.


EAlumne.dk giver dig mulighed for at:

 • modtage nyheder og tilbud om aktiviteter fra Erhvervsakademi Aarhus
 • blive inviteret til faglige og sociale arrangementer afholdt gennem EAlumne
 • uploade din uddannelses- og karriereprofil i netværket
 • lade andre alumner søge på din profil
 • blive oprettet i andres netværk og oprette egne netværk
 • låne fagbøger i akademiets bibliotek
 • tilbyde dig som ressourceperson når erhvervsakademiet har brug for en oplægsholder eller gæstelærer
 • tilbyde dig som mentor for igangværende studerende
 • og meget andet…

Velkommen til EAlumne.dk

 


EAlumne is for everyone who has been a student at Business Academy Aarhus or in other ways has been associated with the Academy
Whether you continue to study or get a job, we consider you an important ambassador who helps us expand our collaboration with the business community. You can help new students find interesting internships, and as a mentor, you can help the students open doors and establish networks.

EAlumne is a contraction of the abbreviation EA, which stands for Erhvervsakademi Aarhus (the Danish name for Business Academy Aarhus), and the word alumni. An alumnus is a member of an establishment, an educational institution or a college.


On EAlumne.dk you can:

 • upload your education and career profile to the network
 • permit other alumni to search for your profile
 • become part of other people’s network and create your own networks
 • borrow textbooks from the Academy’s library
 • receive invitations to academic and social events organised via the EAlumne website.
 • make yourself available as a resource when the Business Academy needs a speaker or guest lecturer
 • make yourself available as a mentor for current students
 • and much more ...
Welcome to EAlumne.dk.

 


 

 

 


 

Sign In


Calendar