Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Register
Community Search
Kathrine Nielsen
Share |

Kathrine vil arbejde med tal og ledelse

22-årige Kathrine Nielsen har under sit uddannelsesforløb været i ledelsespraktik hos Arla i Wisconsin og SEGES i Skejby. Nu vil hun læse videre.

Oprindeligt overvejede kathrine at læse økonomi og ledelse på universitetet. Hun er glad for, at hun endte med den 2-årige videregående lederuddannelse, agro business management, på Erhvervsakademi Aarhus.

”Uddannelsen skal have stor ros. Vi har haft dygtige undervisere og det har været super fedt med de mange ledelsesfag,” siger Kathrine og nævner også sine medstuderende som en medvirkende faktor til at uddannelsen har været et hit.

”Vi er alle meget ambitiøse og har været gode til at udfordre hinanden,” siger Kathrine, der har boet i en kollegiebolig på Tretommervej og haft sin hest og sin bil med til Aarhus.

Kathrine er ligesom mange af sine medstuderende fra landet og har forældre, der driver landbrug. Katrhine er opvokset på Iglsø Fællesstald i Stoholm mellem Viborg og Skive. Bedriften tæller 550 køer og otte ansatte. Det er planen, at Kathrine skal overtage en dag. Det er dog ikke de daglige driftsmæssige rutiner bag traktorrattet eller i malkegraven, der trækker i den 22-årige landmandsdatter. Det gør økonomi og ledelse. Det er blevet soleklart for hende under uddannelsen. Derfor skrev hun også hovedopgave om, hvordan hun iscenesætter sig selv som leder og vil lede og motivere medarbejdere med udgangspunkt i sine forældres bedrift.

I praktik hos Arlas amerikanske afdeling i Wisconsin

Udfordringer motiverer Kathrine. Derfor sparkede hun under sin uddannelse døren ind til Arla og fik en mentor. Mentoren satte hende i kontakt med produktionsafdelingen i Arlas mejeri i Wisconsin, hvor hun tilbragte to uger som praktikant.

”Jeg fulgte de forskellige ledere og HR-manageren og så, hvordan de rekrutterer, ansætter og forfremmer. Det var vældig lærerigt.”

Arbejdede med tidsregistrering hos SEGES

Som en obligatorisk del af uddannelsen var Kathrine også i praktik i to måneder i en selvvalgt virksomhed eller landbrugsfaglig organisation. Kathrine var hos SEGES i Skejby, hvor hun hjalp med at igangsætte et tidsregistreringssystem.

”Jeg var ude og besøge gårde og arbejdede med forandringsledelse. Det var spændende og gav mig et solidt netværk. Det gjorde mig også klar over, at jeg ikke skal sidde på kontor og være konsulent på fuld tid. Jeg skal have et job, der er mere fysisk og foregår udenfor.”

Inden Kathrine startede på uddannelsen var tal hendes store kompetence. Men undervejs opdagede hun, at hun havde flair for mere.

”Jeg har fundet ud af, at jeg er stærk indenfor ledelse og strategi. Og at det at forretningsudvikle og opnå gode resultater gennem økonomisk styring og ledelse interesserer mig mere, end det daglige arbejde med dyrene og maskinerne.”

Vil læse videre til bachelor

Den to-årige agro business manager-uddannelse har givet Kathrine mod på mere undervisning, opgaveskrivning og praktik. Derfor napper hun yderligere halvandet år som studerende på Erhvervsakademi Aarhus for at blive professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed med økonomi som speciale.

”Jeg er stadig så ung og vil gerne udbygge mine kompetencer indenfor økonomi, inden jeg skal ud og arbejde.”
 


Sign In


Calendar