Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Register
Community Search
Karrierevejledning | Career guidance
Share |

 

Som medlem af Ealumne kan du få uvildig karrierevejledning, når du har brug for det.

Karrierevejledning giver en større bevidsthed om dine interesser og kompetencer og er med til at give et overblik over mulige karriereveje.
Brug fx. karrierevejledning som generel sparring i forbindelse med karrierebeslutninger, fx. som en del af forberedelsen til en mus-samtale.

Karrierevejledning kan bidrage med egentlig information om efter- og videreuddannelsesmuligheder i tilknytning til tidligere uddannelser og aktuelle arbejdsopgaver. I forbindelse med jobsøgning/jobskifte er det desuden muligt at få sparring på din ansøgning og dit cv. 

Karrierevejledning foregår som individuelle samtaler og varetages af vores to erfarne og professionelle karrierevejledere, som begge har efteruddannet sig inden for dette felt. 

Læs mere og book en karrieresparring.As a member of EAlumne, you can obtain impartial career guidance when you need it.

Career guidance makes you more aware of your interests and skills and helps you get a general idea of potential career paths.

You can use the career guidance for sparring in connection with career decisions, for example as part of your preparation for a performance review.

Career guidance can provide factual information about continuing and further education options of relevance to your educational history and current work. In connection with a job search or change of job you can also use career guidance to get feedback on your application and CV.

Career guidance takes the form of individual interviews with one of our two experienced and professional career counsellors who have both undertaken further training in this field.

Read more or book a Student Counseller 


 

Sign In


Calendar