Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Register
Community Search
Brian Enggaard Jakobsen
Share |
 • Hvad læste jeg på Erhvervsakademi Aarhus?

  Datamatiker
 • Hvornår dimitterede jeg?

  Jeg dimitterede i 2006.

 • Hvorfor valgte jeg at læse på Erhvervsakademi Aarhus?

  Jeg ønskede at tage en datamatikeruddannelse og var bosat i Aarhus. Uddannelsen var i øvrigt i stand til at optage mig med et varsel på kun 1-2 uger før studiestart.

  Jeg havde efter endt gymnasietid overvejet at starte på uddannelsen, men var ikke sikker på, om det var fremtiden for mig. Jeg valgte derfor at søge ind i hæren i et par år, hvor jeg blev uddannet reserveofficer. Da jeg var færdig i hæren, følte jeg mig væsentligt mere disciplineret, motiveret og mentalt i stand til at gennemføre en uddannelse.

 • Hvordan husker jeg studietiden?

  Jeg husker det som værende en spændende ny verden, som åbnede sig for mig. Jeg havde i min gymnasietid en meget lav motivation og lave karakterer, men stod nu pludselig over for et studium, som jeg syntes var spændende, og som jeg også havde naturlige evner inden for.

  Jeg husker det faglige niveau i klassen som værende meget spredt, og at vi som personer var en meget broget flok ift. alder, erfaring og ambitioner.

  Lærerne på uddannelsen virkede motiverede og formåede for det meste at formidle materialet på en god måde for mig. Indsnævringen fra de indskrevne elever på 1. semester til dimittenderne på 5. semester var så markant i vores årgang, at kun ca. 20% gennemførte uddannelsen på normeret tid.

 • Hvad har jeg lavet efter studietiden?

  Kort tid efter endt uddannelse startede jeg ved CCI-Europe, som er et datterselskab til STIBO. Her blev jeg ansat som System Konsulent med ansvar for at konfigurere og sætte virksomhedens store komplekse annoncesalgssystem op på diverse kunders unix-systemer. Det, der primært tiltalte mig ved jobbet, var muligheden for at rejse meget. Jeg fik således en masse turer til USA, Canada og lidt i Europa, hvor der ud over arbejde også var plads til socialt samvær med kollegerne.

  Det gik dog hurtigt op for mig, at jeg savnede at programmere. Jeg arbejdede lidt på PHP i min fritid, men mine færdigheder begyndte langsomt at glide mig af hænde.
  Jeg besluttede derfor to ting. Jeg ville starte på at tage en EVU master med et datamatiker-brobygningsforløb, og jeg ville finde mig et nyt job, hvor jeg kunne blive ansat som udvikler.

  Beslutningen faldt naturligt sammen med, at firmaets produktsatsning var delvist mislykkedes, og derfor var der lagt op til massefyring. Da der således blev uddelt fyresedler en mandag, havde jeg allerede skaffet en jobsamtale ved Systematic om onsdagen, hvor jeg blev ansat kort tid efter.

 • Hvad laver jeg i dag?

  Jeg har siden december 2007 været ansat ved Systematic A/S. Jeg har i hele min ansættelsestid arbejdet med såkaldte Battle Management systemer til anvendelse i diverse hære. Jeg har i den forbindelse specialiseret mig i taktisk kommunikation over ustabile netværk og har været med til både at opfinde og implementere netværksprotokoller, komprimeringsalgoritmer og test af samme.

  Jeg har sideløbende med min ansættelse læst på masteruddannelsen i softwarekonstruktion, som jeg forventer at færdiggøre om et par år.

 • Hvordan har jeg kunnet bruge det, jeg lærte på Erhvervsakademi Aarhus?

  Den praktiske erfaring med håndværket at programmere, kendskabet til de processer og patterns, som fører til pæn kode, har været en stor gevinst. Efter min vurdering har det stillet mig bedre som softwareudvikler end de fleste kolleger med længere og mere teoretiske uddannelser. Der er så andre job, som man er bedre rustet til med mere teori, såsom softwarearkitekt. Det, at have praktisk erhvervserfaring samtidig med, at man læser, mener jeg, giver et meget stort afkast både personligt og for den virksomhed, jeg er ansat i.Sign In


Calendar