Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Register
Community Search
Grupper | Groups and types
Filter by Type:  
or Find a Group:  
 

Når du tilhører en gruppe - den kan sammenlignes med en Facebook gruppe - kan du skrive på gruppens væg, have fælles kalender, blogs, diskussionsforum og fotogalleri.

Du kan også lave undergrupper, hvor du kan være med til at bestemme, hvem der kan deltage i gruppen. Kontakt ealumne@eaaa.dk for at få oprettet en gruppe.

Ved din registrering til alumnenetværket har du valgt om du tilhører Alumnemedlemmer eller Medarbejder.

Under Alumnemedlemmer er placeret en gruppe for hver uddannelse.


When you are part of a group, you can write on the group’s wall, share the calendar, write in blogs, discussion forums and have a photo gallery – like with Facebook groups.

You can also create sub-groups where you are entitled to decide who can be part of the group. Contact ealumne@eaaa.dk to create a group.

When registering on the alumni network, you indicate whether you are an Alumni Member or an Employee.

There is one group for each degree programme under Alumni Members.

The groups under Employee are for administrative purposes.


Sign In


Calendar