Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Register
Community Search
Foto fra dimission | Photographs from graduation ceremony
Share |

Før du kan download dit holdfoto, skal du være medlem af ealumne.dk.

Gå til registrering. 
Holdfoto vil være tilgængelig fra den 15. juli 2017

Gå til liste med holdbilleder.

Tryk på dit holdnavn og åben billedet. Højreklik og vælg Gem billede som...


You must be a member before you download your class photo.

Go to register.
Class photo will be reachable from July 15 2017

Go to Class photo
Choose your Class name and open picture. Rightclick and Save as....

Sign In
Sign In securely
Calendar